Avalókitésvara Homokmandala Budapesten 2008


élő kép
Thupten Serab, Dorje Mingyur, Tenzin Trinlay Tibeti gyütö szerzetesek homokmandalát készítenek!

Időpont: 2008. május 25 - június 3.

Helyszín: Kogart 1062 Budapest, VI. Andrássy út 108.

Nyitószertartás: 2008. május 26. 18.00

Megnyitja: Csögyal Tenzin tibeti tanító

Thangka kiállítás: 2008. május 25-június 3.

Zárószertartás: 2008. június 3. 18.00

Csenrézi meditáció minden nap

09.30-10.00 Láma Thupten vezetésével a helyszínen

A homokmandala és a thangka kiállítás megtekinthető mindennap 10.00-19.00

A zárószertarás után a szerzetesek az Andrássy úton végig haladva a Dunába szórják az összesöpört homokmandalát.

Információ: sambhala tibet központ 06 70 944 0260, 266 8084 sambhala@elender.hu www.tibet.hu

az események kapcsolódó programja:

Tibeti Együttérz.k koncert a Gyütö szerzetesek részvételével

2008, június 3. kedd 21.00

helyszín: szervezés alatt

Az Avalókitésvara homokmandala üzenete
Avalótésvara (tib.: csenrézi) Tibet védelmez. buddhája valamint az együttérzés buddhájának emanációja. A Lótusz szútra a következ.kben jellemzi Avalótkiésvarát: "Ha a különböz. szenvedéseknek és fájdalmaknak kitett érz.lények mérhetetlen százai ezreinek tízezres százezrei és milliói Avalókitésvara bódhiszattváról hallanak, és nevén szólítva hívják, akkor Avalókitésvara bódhiszattva rögtön felfigyel és segít megszabadulniuk, megmenekülniük.. Az együttérzés magátólértet.d. következménye a béke és annak következménye a harmónia. Ez a mandala az együttérzés és a békesség szellemében fog elkészülni, legyen a fájdalom oka akár egy emberi jogaiban lábbaltiport nép mérhetetlen szenvedése vagy akár egy természeti katasztrófa által súlytott emberek fájdalma.

A mandala
A mandala a tibeti buddhizmus meditációs gyakorlatának leg­fontosabb eszköze. Vizuális értelemben véve egy középpont köré szerkesztett geometrikus rend­szer, szimbolikusan pedig egy véd. körökkel körülvett, megszentelt terület, amely nem más, mint a világmindenség buddhista képzetének alaprajza. Valójában egy térbeli rendszer, amely­nek középpontja a mitikus Világhegy, a Szuméru és a mitikus Világuralkodó, a Csakravartin palotája. A mandala-palotába idézi meg a meditáló a számára kijelölt véd.istenséget egy pontosan el.írt meditációs gyakorlat, az istenség szádhaná­ja révén. Magát a palotát általában három véd.kör veszi körül. Az els. öt színben ragyogó T.z-hegy (t: me-ri) lángköre, amely a meditáló tudatlanságát eléget. Tudást (sz: vidya) jel­képezi. Ezt követi egy keskeny, áttörhetetlen falat megjelenít. kör (t: rdo-rje ra-ba), vadzsra­sorral a tetején. A harmadik a spirituális újjászületést jelképez. lótusz-kör (t: pad-'khor). A magasabb tantrikus osztályokhoz tartozó istenségek mandaláinál ezeket a köröket egy negyedik kör, az ún. "Nyolc Temet." köre (t: dur-khrod brgyad) egészíti ki, amely a Körforgáshoz láncoló nyolc tudatformának (sz: vijiíana) felel meg. A mandalában ábrázolt mindegyik temetkezési helynek megvan a maga jógíval, sztúpával, fával, állattal stb. ábrázolt szimbolikája: alul, keleten fekszik a "Rettene­tes"; délen a "Félelmetes, koponyákkal"; nyuga­ton a "Lángok köre"; északon pedig az "Áthatol­hatatlan s.r.ség."; északkeleten a "Kegyetlen nevetés"; délkeleten az "Ísvara erdeje"; délnyu­gaton a "Félelmetes sötétség", végül északnyuga­ton a "Kilikili hangú". A mandala-palota parkszer.en ábrázolt el.terében találkozik a gyakorló az ott meditáló mesterekkel, akik segítik további útján. Maga a palota épülete egy négyszín. kett.s-vadzsrán nyugszik; négyzetes belsejét az égtájaknak megfelel.en átlókkal négy részre osztják úgy, hogy a legalsó égtáj mindig a keleti legyen. T alakú négy kapujának egyikén . aszerint, hogy jidamja melyik buddha-családhoz tartozik . jut be a meditáló a palota belsejébe. A mandala­palota minden egyes részének megvan a maga jelképes értelme, így például a kapu tetejét alkotó "diadalív" (sz: toral}a) tetején a Buddha els., szárnáthi prédikációjára utaló Tankerék és az azt közrefogó két gazella látható. A palota belse­jébe érve nyílik fel az a lótuszvirág, melynek közepén az "Úr", a mandala f.istensége, szirmain pedig annak kísérete foglal helyet. Egy-egy isten­ségnek több, különböz. típusú mandalája is lehet. A tibeti források többféle mandalát külön­böztetnek meg: lehet festett vagy színezett porból készített, kétdimenziós változat; a meditáció révén megjelenített, a kolostorokban néha felépített háromdimenziós változat (t: blos­bslang), amellyel maga az emberi test is azonosítható. A kétdimenziós festett vagy rajzolt változatban a mandalában lév. istenségeket fi­gurálisan vagy szimbolikusan, jelképeik vagy magszótagjaik révén ábrázolják. A több napig tartó beavatási szertartások alkalmával a szerzetesek m.vészi munkával színezett porból ún. "homokmandalákat" hoznak létre, amelybe a megfelel. el.készít. szertartások után megidézik a választott istenséget. A szertartás végén . amint az 1994-ben Vadzsrabhairava homokmandalájá­nak elkészülte után Budapesten is látható volt . a homokmandalát rituálisan megsemmisítik. idézet a Tibeti és mongol tekercsképek cím. katalógusból 1995. 81. old.